29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан

Зачем нужна 30-процентная квота на выборах в Мажилис – пояснение эксперта

30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью направлена на обеспечение принципов равенства политического участия и инклюзивности принимаемых решений. Таким мнением поделилась ведущий эксперт КИСИ при Президенте РК Гульмира Токанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Важной особенностью этой избирательной кампании является расширение квоты в партийных списках и обязательство по ее соблюдению в распределении депутатских мандатов. С этого года в партийные списки на выборы в Мажилис должны быть включены, кроме женщин и молодежи, лица с инвалидностью – как социальная категория, так же испытывающая трудности с доступом к политическим процессам. Расширение состава квоты направлено на обеспечение принципов равенства в политическом участии и инклюзивности принимаемых решений. При этом квотирование не следует рассматривать в качестве механизма, при котором представители групп будут защищать интересы только этих самых групп (женщин, молодежи и лиц с инвалидностью). Назначение политического квотирования намного шире – в обеспечении плюрализма мнений, преодолении однобокого (гендерно или социально обусловленного) взгляда и обеспечения равенства возможностей при принятии решений для всеобщего блага

— пояснила эксперт.

По ее словам, обязательство по соблюдению квоты в распределении депутатских мандатов в Мажилисе – главное достижение этой поправки. Она отметила, что без этого уточнения потерялся бы смысл квотирования.

Здесь следует отметить, что были учтены прошлые ошибки, когда 30-процентная квота для женщин и молодежи действовала только на момент регистрации списков. Таким образом, квота на участие в выборах (партийный список) становится квотой на политическое участие для тех групп общества, кто слабо представлен в законодательной ветви власти. Включение в квоту лиц с инвалидностью и обязательство по соблюдению квоты при распределении депутатских мест в Мажилисе призваны расширить возможности граждан на участие в законодательном процессе и защитить интересы всего казахстанского общества. Следующим шагом в совершенствовании механизма квотирования должно стать обязательство по соблюдению квоты в маслихатах

— добавила она.

Наша страница в Фейсбук! Подпишись!

Мәжіліс сайлауында әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдарға саяси квота тағайындау — пікірлер плюрализмін қамтамасыз етіп, біржақты көзқарасты жоюға бағытталған. Мұндай пайымды Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының жетекші сарапшысы Гүлмира Тоқанова айтты, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Бұл сайлау науқанының маңызды ерекшелігі — партиялық тізімдердегі квотаның кеңеюі және депутаттық мандаттарды бөлу кезінде квотаны есепке алу нормасы. Биылдан бастап Мәжіліс сайлауында партиялық тізімге әйелдер мен жастардан бөлек мүгедектігі бар жандар да саяси үдерістерге қол жеткізуде қиындықтарды бастан кешіретін әлеуметтік санат ретінде енгізілуі тиіс. Квотаның кеңеюі саяси қатысудағы теңдік қағидаттарын және шешімдердің инклюзивтілігін қамтамасыз етуге бағытталған. Алайда, квоталарды бұрын шеттетілген топтардың өкілдері тек осы топтардың (әйелдер, жастар және мүгедектігі бар адамдар) мүдделерін қорғайтын механизм ретінде қарастыруға болмайды. Саяси квота тағайындаудың мақсаты — пікірлер плюрализмін қамтамасыз ету, біржақты көзқарасты жою және ортақ игілік үшін шешім қабылдауда мүмкіндіктер теңдігін қамтамасыз ету

— деп түсіндірді Гүлмира Тоқанова.

Сарапшы пікірінше, Мәжілістегі депутаттық мандаттарды бөлу кезінде квотаны есепке алу – сайлау процесіне енгізілген басты әрі маңызды түзетудің бірі.

Квотаны есепке алу түсініктемесі болмаса, квотаның мән-мағынасы жоғалатын еді. Бұл жерде бұрынғы түзетудің қателіктері ескерілгені жайлы айта кету керек. Яғни әйелдер мен жастарға арналған 30 пайыздық квотаның тек тізімдерді тіркеу кезінде ғана жүзеге асырылатыны енгізілді. Осылайша, партиялық тізім бойынша сайлауға қатысу квотасы биліктің заң шығарушы тармағында бұрын өкілдік етпеген қоғамның топтары үшін саяси қатысу квотасына айналады. Квотаға мүгедектігі бар аадамдарды енгізу және Мәжілістегі депутаттық мандаттарды бөлу кезінде квотаны есепке алу — азаматтардың заң шығару процесіне қатысу мүмкіндіктерін кеңейтуге және бүкіл қазақстандық қоғамның мүдделерін қорғауға арналған. Квота механизмін жетілдірудің келесі қадамы мәслихаттардағы квотаны есепке алу нормасы болуы тиіс

— деп түйіндеді Гүлмира Тоқанова.