29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан

Метка: услугодатель

<?php echo esc_attr( get_the_title() ) ?>

ТОО «Эко-Dump»: договор на оказание услуг по сортировке и захоронению твердо-бытовых отходов

Қазақстан Республикасының заңнамасында сәйкес белгіленген тәртіппен Көкшетау қаласы Әділет департаментінде тіркелген «Эко-Dump» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 170340033802), Жарғы негізінде әрекет ететін директоры М.С. Абишева атынан бұдан әрі көрсетілетін Қызметті беруші деп аталатын, бір жағынан және үй-жайдың Меншік иесі/Жалдаушысы (жеке тұрғын үй, пәтер, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жатақханадағы бөлме) бұдан әрі «Тұтынушы» деп аталатын, екінші жағынан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы Шартты қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау және көму бойынша қызметтер көрсетуге (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер туралы жасасты: Шартта қолданылатын негізгі түсініктер: 1) «Қатты тұрмыстық қалдықтар», «ҚТҚ» - қатты түрдегі коммуналдық қалдықтар; 2) «Коммуналды қалдықтар