29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан

О роспуске Мажилиса Парламента и досрочном прекращении полномочий маслихатов

О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

19 января 2023 года

В соответствии с подпунктом 2) статьи 44, пунктом 1 статьи 63 Конституции Республики Казахстан, статьей 85 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распустить Мажилис Парламента Республики Казахстан седьмого созыва.
2. Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.
3. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
4. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент Республики Казахстан К.Токаев
________________________________

Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісін тарату және Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы.

2023 жылғы 19 қаңтар

Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 2) тармақшасына, 63-бабының 1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 85-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі таратылсын.
2. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалсын.
3. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауына дайындықты және оны өткізуді ұйымдастырсын.
4. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі барлық қажетті шараларды кідіріссіз қабылдасын.
5. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаев
_________________________________

О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

19 января 2023 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.
2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.
3. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.
4. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент Республики Казахстан К.Токаев
__________________________________

Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

2023 жылғы 19 қаңтар

Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабының 5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 101-бабының 3-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабының 2-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау, оның дайындығы мен өткізілуін ұйымдастыру жөніндегі шараларды қабылдасын.
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының және облыстардың әкімдері барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдасын.
4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаев