29 октября 2023 года - День общенационального траура в Республике Казахстан
Воскресенье, 26 мая

О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума

5 мая 2022 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан
«О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент
Республики Казахстан                            К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№ 888

____________________________

2022 жылғы 05 мамыр

Қазақстан Республикасы Конституцияның 91-бабының 1-тармағына және «Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. 2022 жылғы 5 маусымда республикалық референдум өткiзiлсiн.

2. «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы «2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасында баяндалған Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайсыз ба?» деген тұжырымдағы сауал қойылып, республикалық референдумға шығарылсын.

3. Осы Жарлық және «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында ресми түрде жариялансын.

4. Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткiзу Референдумның орталық комиссиясының қызметiн атқаратын Орталық сайлау комиссиясына, сондай-ақ референдумның аумақтық және учаскелiк комиссияларының қызметiн атқаратын аумақтық және учаскелiк сайлау комиссияларына жүктелсiн.

5. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясымен, Қазақстан Республикасының басқа да орталық мемлекеттік органдарымен және жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізу жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.

6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

Президенті                                   Қ.Тоқаев

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 5 мамыр

№ 888